Zespół URK
Piotr Wężyk

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK - Kierownik zespołu URK - posiada 32-letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej na studiach: licencjackich, magisterskich i podyplomowych w zakresie technologii geoinformatycznych, w tym szczególnie geoinformatyki w leśnictwie, leśnictwa miejskiego (Urban Forestry), rolnictwa, architektury krajobrazu (wykładowca: m. in. UR w Krakowie, LMU München Niemcy, BOKU Wien Austria, UAM Poznań AGH w Krakowie oraz UJ Kraków). Był organizatorem wielu Szkół Letnich (np. GeoGorce lub SIG Forestry EARSeL), wykładowcą i redaktorem książek oraz materiałów e-learningowych, kursów przygotowanych m.in. dla polskiej administracji publicznej (ponad 750 uczestników) np. w zakresie wykorzystania technologii LiDAR czy danych satelitarnych (SAT4ENVI).
Pan Piotr Wężyk, prof. URK posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu międzynarodowych (np. 5FP, Life UE) i krajowych projektach dotyczących badań, rozwoju czy komercyjnego wdrażania technologii geoinformacyjnych w Parkach Narodowych (np. GPN) czy w administracji publicznej (np. Geoportal, OOS, Dyrektywa Wodna). Jest też doświadczonym ekspertem w dziedzinie zastosowań skanowania laserowego LiDAR (ALS, TLS, MLS, ULS czy HLS), teledetekcji satelitarnej (np. VHRS: WorldView-3,2; Satellogic; SkySat Planet Lab.; KOMPSAT-3; HRS: PlanetScope SuperDove, RapidEye; MR: Sentinel-2 ESA; Landsat 7,8 NASA), fotogrametrii cyfrowej (w tym Bezzałogowych Statków Powietrznych i matchtingu obrazów) w monitorowaniu środowiska leśnego czy rolniczego, interpretacji obrazów satelitarnych, analizy obiektowej (GEOBIA), analiz przestrzennych GIS 3D i 4D, audytów krajobrazowych, rolnictwa precyzyjnego, technologii GNSS, leśnictwa miejskiego (UF) oraz usług ekosystemowych (ES) świadczonych przez zieleń miejską.


Marta Szostak

dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK - dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK uzyskała habilitację w 2019 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dyscyplinie: leśnictwo (specjalizacja: geomatyka leśna). Posiada tytuł doktora nauk technicznych (2007) w dyscyplinie: geodezja i kartografia (specjalność: kartografia komputerowa), uzyskany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej badania koncentrują się na zastosowaniu fotogrametrii cyfrowej i teledetekcji (z wykorzystaniem danych Sentinel-2, PlanetScope, Landsat, LiDAR) do charakterystyki 2D/3D terenu i roślinności, mapowania sukcesji lasów, monitoringu użytkowania gruntów i zmian pokrycia terenu, aktualizacji katastralnych baz danych, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem naturalnym lub terenami zrekultywowanymi. Posiada 15-letnie doświadczenie w nauczaniu geomatyki, studentów leśnictwa i architektury krajobrazu na poziomie inżynierskim i magisterskim. Posiada doświadczenie w zakresie staży naukowych i dydaktycznych w zagranicznych instytucjach (University of California – Irvine, University of Sopron, Czech University of Life Sciences Prague)


Paweł Hawryło

dr inż. Paweł Hawryło - Dr inż. Paweł Hawryło uzyskał stopień doktora nauk leśnych (2018) w zakresie zastosowań teledetekcji do inwentaryzacji lasów na Wydziale Leśnym UAK. Ukończył studia podyplomowe UNIGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2015). Paweł HAWRYŁO posiada ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie geomatyki dla studentów kierunków leśnych na poziomie licencjackim i magisterskim. Prowadził także zajęcia dla dydaktyczne dla studentów architektury krajobrazu. Współpracował z sektorem prywatnym przygotowując materiały dydaktyczne i przeprowadzając profesjonalne szkolenia (z wykorzystaniem danych Sentinel-2, GEOBIA oraz lotniczego skaningu laserowego). Jego badania koncentrują się na inwentaryzacji, monitoringu i modelowaniu rozwoju lasów z wykorzystaniem teledetekcji w oparciu o lotniczy skaning laserowy, fotogrametrię cyfrową oraz satelitarne dane optyczne.


Karolina Zięba-Kulawik

dr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik - dr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik jest architektem krajobrazu ze szczególnym zainteresowaniem teledetekcją i technologią LiDAR 3-D. Uzyskała tytuł doktora w zakresie leśnictwa miejskiego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (URK). Ukończyła studia na kierunku Architektura Krajobrazu na URK oraz studia podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz Lotniczego i Naziemnego Skanowania Laserowego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest pracownikiem naukowym w Katedrze Rozwoju Miast i Mobilności w Luksemburskim Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych (LISER).
Jej zainteresowania dotyczą monitorowania, zarządzania i dynamiki zmian zachodzących w środowisku miejskim, w tym definiowania metryk krajobrazowych i trójwymiarowej struktury oraz usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa. Obecnie jest zaangażowana w projekt „Obserwatorium Mieszkalnictwa” prowadzony przez LISER i Ministerstwo Mieszkalnictwa w Luksemburgu, gdzie wykrywa zmiany użytkowania gruntów oraz zagęszczenie istniejącej i potencjalnej zabudowy.
Uczestniczyła w kilku interdyscyplinarnych projektach (projekt "iTre-es" finansowany przez NCN we współpracy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; projekt "GeoCentrum Doskonałości" z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; badania zlecone dla Lasów Państwowych i Parków Narodowych w Polsce; projekt "SusDens" ufundowany przez FRS-FNRS-FNR w Luksemburgu). Posiada 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń laboratoryjnych z GIS i Teledetekcji dla studentów architektury krajobrazu, leśnictwa, leśnictwa miejskiego i geoinformatyki.


Wojciech Krawczyk

mgr inż. Wojciech Krawczyk - Wojciech KRAWCZYK jest doktorantem na Wydziale Leśnym URK zajmującym się wykorzystaniem danych teledetekcyjnych do monitorowania lasów. Aktualnie jego badania skupiają się na wykorzystaniu fuzji aktywnych i pasywnych satelitarnych danych teledetekcyjnych do monitorowania dynamiki zmian drzewostanów. Jest absolwentem Wydziału Leśnego URK (2021 r., specjalizacja Geoinformacja w Leśnictwie). Był zaangażowany w analizy danych teledetekcyjnych w projektach naukowych i zleconych pracach. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje naukę rozwiązań Mobile GIS dla zastosowań środowiskowych i planistycznych oraz naukę podstaw geoinformacji i teledetekcji. Ponadto pracował przy opracowaniu materiałów dydaktycznych dla terenowych projektów GIS, a także pomagał studentom w badaniach prowadzonych w ramach Koła Naukowego Leśników.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK