LAND INFORMATION FOR LAND MANAGEMENT

Finansowanie: European Commission, Erasmus+ CBHE Program
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-Project: 101083003
Czas trwania projektu: 01.01.2023 - 31.12.2025

Zrównoważone zarządzanie zasobami Ziemi wymaga posiadania przez decydentów dostępu do aktualnych i referencyjnych geodanych. Dobrze wykształceni specjaliści z zakresu administrowania zasobami naturalnymi, w tym użytkowaniem gruntów, mogą być wspierani wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, fotogrametrii cyfrowej (w tym z niskiego pułapu BSP) i systemów informacji geograficznej (GIS) w procesie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przestrzenią.

Projekt Li4LaM ma na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie: gromadzenia, interpretacji i analizy geodanych. Zadaniem projektu Li4LaM będzie opracowanie i dostarczenie najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych dla aż 12 istniejących modułów programów studiów związanych z zarządzaniem gruntami, oferowanych na 4 Uniwersytetach w Etiopii. Dla każdego z partnerskich etiopskich uniwersytetów opracowany zostanie również jeden nowy moduł (5 ECTS) dostosowany do specyficznych potrzeb zarządzania gruntami w ich regionie, a także jeden moduł (10 ECTS) opracowany dla kursów typu Lifelong-Learning (LLL) mających na celu podniesienie kwalifikacji lokalnych ekspertów w tej dziedzinie.

Dla wszystkich modułów przygotowane zostaną materiały dydaktyczne, które będą mogły być realizowane w formie kursów internetowych (online) jak również kursów stacjonarnych. Partnerzy z UE będą korzystać z części tych opracowanych materiałów.

Dla czterech instytucji partnerskich z Etiopii, opracowana zostanie strategia LLL oraz podręcznik procesów zapewniania jakości i akredytacji LLL.

Etiopskie uniwersytety cierpią na poważny brak z dostępem do aktualnych podręczników. Projekt Li4LaM ma wypełnić tę lukę, ponieważ materiały dydaktyczne będą dostarczane w formacie elektronicznym, umożliwiając szerszy dostęp etiopskim studentom. Filmy dydaktyczne, animacje, nagrane wykłady, podręczniki w formacie PDF, itp. - będzie można pobierać z systemów zarządzania nauczaniem, które będą wdrażane przez Li4LaM u wszystkich etiopskich partnerów projektu.

Projekt Li4LaM zwiększy umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, jak również kompetencje w zakresie opracowywania najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych dla wszystkich partnerów projektu, a w szczególności dla beneficjentów w Etiopii. Partenerzy projektu z EU, wykorzystali okres pandemii COVID-19 w ostatnich dwóch latach do podniesienia swych umiejętności w zakresie nauczania online, gdyż sytuacja zmusiła ich do przyjęcia technik nauczania na odległość.

Partnerzy projektu Li4LaM:

Partnerzy z EU:

  • Technische Universität Wien (TUW) - Project Coordinator;
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
  • University of Agriculture Krakow (UAK),
  • University Lubljana (UL)

Partnerzy z Etiopii:

  • Debre Markos University (DMU),
  • Bahir Dar University (BDU),
  • Woldia University (WU),
  • Addis Ababa University (AAU),

Partners

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK