Aktualności

Workshop: Train-the-teachers on developing innovative learning and teaching material, Kraków 12-17 Feb, 2024

Logo

W dniach 12-17.02.2024 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowane były Warsztaty pt. „Train-the-teachers on developing innovative learning and teaching material”, które były kolejnym (po Wiedniu: BOKU/TU – maj 2023) spotkaniem partnerów Projektu Li4LaM (ERASMUS+; finansowanie ERASMUS-EDU-2022-CBHE-Project: 101083003; budget 707.800,00 EUR).

Oficjalnego otwarcia sesji Kick-off Meeting Warsztatów dokonał Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaproszonymi gośćmi Warsztatów w dniu 13.02.2024 byli także: dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK - Dyrektor Centrum Badawczego Obszarów Tropikalnych, Pani mgr Dominika Dankiewicz – Kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej; dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK – Prodziekan Wydziału Leśnego oraz mgr Katarzyna Trochanowska - Kierownik Centrum e-Learningu UR reprezentowana przez mgr Pan Witold Nogieć.

Celem krakowskich Warsztatów Li4LaM było przybliżenie nauczycielom z 4 uniwersytetów z Etiopii nowoczesnych metod zdalnego nauczania na platformie Moodle (odpowiednik eUReKa URK / Massive Open Online Course  - MOOC; TU Wien) oraz zaprezentowanie i praktyczne wykorzystaniem narzędzi Open Source z zakresu montażu materiału wideo do przygotowania materiałów multimedialnych wykorzystywanych w dydaktyce. Pomocy praktycznej uczestnikom Warsztatów udzieliło m.in. Centrum e-Learningu URK realizując w profesjonalnym studio nagraniowym warsztaty z wykorzystaniem oprogramowania CapCut. Podczas tygodniowych Warsztatów ich uczestnicy przygotowali w grupach roboczych kursy online z materiałami multimedialnymi wraz z egzaminem (quiz) udostępnione finalnie na platformie Moodle. Założenia projektowe przewidują zakup serwerów oraz implementację systemu Moodle (https://moodle.org/) na 4 Uniwersytetach w Etiopii jak również wyposażenie i przeszkolenie lokalnych nauczycieli z zakresy obsługi Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz lokalnych stacji bazowych GNSS niezbędnych w procesie dydaktycznym.

Głównym założeniem projektu Li4LaM jest opracowanie i dostarczenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych dla 12 istniejących modułów programów studiów związanych z zarządzaniem gruntami oraz informacją przestrzenną, oferowanych na 4 Uniwersytetach w północnej Etiopii. Dla każdego z partnerskich etiopskich uniwersytetów opracowany zostanie również jeden nowy moduł (5 ECTS) dostosowany do specyficznych potrzeb zarządzania gruntami w ich regionie, a także jeden moduł (10 ECTS) opracowany dla kursów typu Lifelong-Learning (LLL) mających na celu podniesienie kwalifikacji lokalnych ekspertów w tej dziedzinie.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli okazję zapoznać się od strony praktycznej z technologiami geoinformatycznymi wykorzystywanymi w monitorowaniu i zarządzaniu obszarami chronionymi (Tatrzański Park Narodowy) jak i prezentacji LiDAR 3D obiektów górniczych (trasa turystyczna Kopalni Soli w Wieliczce - UNESCO). Uczestnikom zaprezentowane zostały także procesy dydaktyczne nauczania przedmiotów z zakresu: systemów GIS, fotogrametrii cyfrowej 3D, BSP (UAV), kartografii cyfrowej i teledetekcji satelitarnej (RS) wykorzystywane na Wydziale Leśnym URK. Uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Gleb w Centrum Edukacji Gleboznawczej dzięki uprzejmości dr inż. Piotra Pacanowskiego oraz poznali w pigułce Stare Miasto pod fachową opieką profesjonalnego przewodnika turystycznego.

Partnerami projektu Li4LaM (ERASMUS+) są: Technische Universität Wien (TUW; Austria) – lider projektu; University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU; Austria); Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz University Lubljana (UL; Słowenia) z krajów UR oraz: Debre Markos University (DMU; Etiopia), Bahir Dar University (BDU), Woldia University (WU) oraz Addis Ababa University (AAU).

Warsztaty w Krakowie zostały przygotowane przez zespół pracowników i doktorantów URK:  Kierownik projektu Li4LaM na URK - dr hab. inż. Piotr Wężyk + wsparci:e  mgr inż. Wojciech Krawczyk, prof. URK; dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK; dr inż. Paweł Hawryło, dr inż. arch. kraj. Karolina Zięba – Kulawik; mgr inż. Erdenetuya Boldbaatar).

Więcej na temat projektu Li4LaM oraz zespołu URK przeczytasz na stronie www.li4lam.urk.edu.pl

Kolejne warsztaty projektowe przewidziane są w 2024 roku na Uniwersytetach w Etiopii ale uzależnione są one od poprawy sytuacji politycznej w tym kraju.

Organizatorzy Warsztatów kierują specjalne podziękowania dla Władz Rektorskich  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Biura JM Rektora za udzielenie wsparcia w sprawach konsultacji wizowych i pomoc logistyczną. Podziękowania za współpracę kierujemy również dla Centrum e-Learning URK oraz Centrum Kongresowego URK.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK